Selecteer een pagina

Disclaimer

Startershypotheekwinkel.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Berekeningen

Startershypotheekwinkel.nl geeft jou de mogelijkheid om berekeningen te maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door de gegevens die je zelf hebt ingevoerd kunnen afwijkingen ontstaan, omdat er geen rekening gehouden kan worden met de voor jou geldende omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Startershypotheekwinkel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.
Heb je vragen of klachten over de site startershypotheekwinkel.nl dan kun je contact met ons opnemen via info@startershypotheekwinkel.nl

Chat openen
We zijn 24/7 bereikbaar!